ביבליוגרפיה

1.     התנ"ך
2.    "בני יששכר" , צבי אלימלך מדינוב, מפעלי ספרים ליצוא בע"מ.
3.    "ספר התודעה", אליהו כי טוב. "יד אליהו כי טוב" בית הוצאת ספרים, ירושלים. ISBN 965-252-006-3.
4.    "המזלות היהדות ואני", גד ארלנגר. הוצאת ספרים פלדהיים בע"מ, ירושלים-ניו יורק, תשנ"ה.
5.     "The Book of Our Heritage" Kitov Eliyahu. Jerusalem-Israel.  Feldheim Publishers P.O.B. 35002, 1997. ISBN 0-87-306-763. Translated by David Landsman & Joyce Bennett.
6.    "Jewish Art", Gabrielle Sed-Raina. Harry N. Abrams, INC, Publishers .N.Y. ISBN 0-8109-3514-7 (cloth). N 7415.S4213 1997. English Translation – Sara Friedman & Mira Reich. 
 
 

אמנים מצוטטים עפ"י ציורי החודשים
ג'ספר ג'ונס  - "ארבע העונות".

תשרי


פסיפסים:

  "Masada.   "Jewish Art" Synagogue of Hammath near Tiberias, 4th cent."Jewish Art"            pp.153 & 414.
   

Synagogue of Beith She'an, 6th cent. Israel  Museum ,"Jewish Art" p.154.
   

Synagogue of Beith Alpha, 6th cent. "Jewish Art" pp.156,157,416,548. Ben Shahn –"Ram's horn and Menorah" 1958. Mosaic. "Jewish Art" p.503
חשון

ג. דורה, "תנ"ך בתמונות". הוצאת ספרים "סיני" ת"א 1946.ע"מ 6,83  ...
ביהמ"ק הראשון, ביהמ"ק השני,
 טבת
 
ג'ספר ג'ונס  - "ארבע העונות". 
כסלו 
 
Henri Rousseau. "The Sleeping Jypsy" 1897. Harry N. Abrams INC,and The Museum of Modern Art, New York.N.Y. 12984.ISBN 0-8109-1308-9, N620.M9M8 1984
שבט 
 
     Ingo F. Walther "Vincent Van Gogh", Taschen 1987. ISBN 3-8228-0041-4. P.76
אדר 
 
ויקטור בראונר וג'ספר ג'ונס, "ארבע העונות".
ניסן 
 
"מצרים העתיקה" ליאונל קאסון ןהעורכים של ספרי "טיים "-"לייף" תרגום אהרון אמיר ספרית מעריב 1978ץ ע"מ 140.
   
אמנים שונים מציורי קיר ממצרים העתיקה.
אייר
 
Marc Chagall. "Jewish Art" p.502

 
Turner
   
A photography by Anna Marin –" Sic Transit" 1997.FIAC 98 Paris
   סיוון
 
משה קסטל
דאלי 
תמוז 
 
אב 

פיקסו, שאגאל, דאלי "כאב חד" או "הזעקה", מרים אור "עולמן הקסום של ברוך אלרון", מכירה פומבית בע"מ. ישראל 2005. ע"מ 233.
   
אמן בבלי קדום. "ערש הציביליזציה", שמואל נוח קרמר ועורכי "טיים"-"לייף" 1965. מהדורה עברית ספרית מעריב 1980. ע"מ.66.
בזם
אלול 

ג. דורה. "תנ"ך בתמונות" ע"מ.16.   
   
Mauricy Gottlieb: "Jew praying in the Synagogue on Yom Kippur"1878. Tel Aviv Museum of Art.  "Jewish Art" Plate 184.
      

 
 

פרשת השבוע

 
  1. גליונות נחמה ליבוביץ – www.nechama.org.il

...........................................................................................................................................................................................................................................

טלפון: 04-6399-869  |  פקס: 04-639-1003  |  מייל: mulitel@017.net.il |   מייל נוסף: thelma.bronstein@gmail.com