הציירת תלמה ברונשטיין מציגה:

אודות


הנבחרת.jpg
 
נולדתי אחרי שמרים ויוסף ובנם ישעיהו פיקרסקי, ילידי הארץ, ירדו מפלסטינה לדרום אפריקה, ב-19.9.1943, שם ביליתי את ילדותי עד שעליתי עם אימי לישראל ב-1954. אבי נפטר כשהייתי בת 7 ונשאר קבור ביוהנסבורג ואילו אחי עלה ארצה שנה לפנינו.

בישראל באנו הישר לזכרון יעקב מקום הולדת אימי וסבתי, לזרועות הפתוחות של משפחה גדולה והמון בני דודים.
בית משפחתי מצד אימי היו ממייסדי המושבה זכרון יעקב וסבא רבה ישראל שכטר היה רב שסירב לשמש בקודש כדי להיות איכר, בתמיכתה של אשתו מרים. המשפחה עלתה ארצה כי סירבה לעבור לארץ אחרת כפי שעברו 9 גיסיה, ביניהם האח התאום של סבי, הרב סלומון שכטר, מיסד התנועה הקונסרבטיבית בארה"ב ומגלה הגנזך הקהירי.

מצד אבי חיה משפחתי כ-500 שנה בירושלים. סבי היה בין יוצאי החומות וממייסדי נווה צדק כך שיש לי שורשים עמוקים מאוד בארץ ישראל.
בזכרון סיימתי את ביה"ס העממי והמשכתי לתיכון עירוני ה' בתל אביב. שירתתי בצבא ועשיתי B.A באנגלית ו-B.A במדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים.

נישאתי לשמואל ברונשטיין איכר וכורם מזכרון יעקב ולנו ארבעה ילדים: יובל, עדי, שלום ז"ל ומרים. עבדתי במשך 37 שנים כמורה לאנגלית וכמחנכת בבתי ספר שונים וכיום הנני בפנסיה ויחד עם בעלי מגדלת נכדים.

ציירתי שנים רבות, החל מכתה ט', כשלמדתי אצל הציירים: רודה טראוב, סנדרה, נעמי וגלי הוס, אד סרנוף, מיכאל ארגוב, פרידל, סטימצקי, איתמר סיאני, ברקין, ציבי גבע ועוד... עשיתי שתי תערוכות יחיד והשתתפתי בתערוכות משותפות.
לפני היציאה לפנסיה עשיתי B.A באומנות יצירה באוניברסיטת חיפה ושם הגעתי לנושא העבודה – "מעגל השנה היהודי". במהלך חיי ובעיקר באותן שנים בחיפה הפכתי מודעת לחוסר ידע של החילונים ושל עצמי בעניינים הנוגעים למורשת ולשורשים שעליהם מתבססת התרבות היהודית החילונית והדתית ומרכזיותה בהבנת בסיס קיומנו במדינת ישראל.

חוץ ממשפחה, עבודה כמורה, ציור, חיי חברה, בישול והנאות אחרות התעניינתי גם במיסטיקה, באבנים, ברפואה אלטרנטיבית, ביוגה ומדיטציה. נפתחתי לחוויות יוצאות דופן וכך בלא תוכנית מכוונת, הגעתי למזלות ולחודשי השנה מתוך רצון ליצור משהו שימשוך תשומת לב ויצור מניע להרחבת התעניינות במקורות ששייכים לא רק לעם היהודי. ללמוד על עצמינו כבני אדם וכיצד לבנות עולם טוב יותר – כי התנ"ך ובמיוחד התורה – שעליה ועל פירושיה מבוססת עבודה זו, היא בעצם ספר הדרכה עשה בעצמך עם הוראות ודוגמאות שנכתב במשך דורות לכל בני האדם.

About the painter

 
I was born after Miriam and Joseph and their son Isaiah, born in the Land of Israel, emigrated from Palestine to South Africa, on 19.9.1943, where I grew up until my mother and I came to Israel in 1954. My brother came a year before. When I was 7 my father passed away and is buried in Johannesburg.
In Israel we came straight to Zichron Yaakov, the birthplace of my mother and granny, into the open arms of a big family and lots of cousins.

My family from my mother's side were among the founders of the colony Zichron Yaakov and my great grandfather, Israel  Shechter, was a rabbi but,  supported by his wife Miriam,  refused to serve as one to be a farmer. The family came to Palestine because she refused to go anywhere else unlike her 9 brother-in-laws, among them Israel's twin brother, Rabbi Solomon Shechter, the founder of the Conservative Movement in the U.S.A. and the discoverer of the Cairo Archive.
My father's family lived in Jerusalem about 500 years. My grandfather was among those who left the Old City and was among the founders of Neve Tzedek (Tel Aviv). So I have very deep roots in the Land of Israel.
I finished Elementary School in Zichron and continued to Tichon Ironi He in Tel Aviv. I served in the army and have a  B.A. in English and a B.A. in Political Sciences from the Hebrew University of Jerusalem.

I am married to Shmuel Bronstein a farmer and vine grower from Zichron Yaakov and we have 4 children: Yuval,  Adi, Shalom who passed away and Miriam. I worked 37 years as a High School English teacher in different schools. Today I am retired and raising grandchildren with my husband.
I have been painting many years since the 9th grade. Many painters were my teachers: Rhoda Traub, Sandra,  Neomi and Gali Hoos, Ed Sernoff, Michael Argov, Friedel, Stymatsky, Itamar Siani, Barkin,  Tzivi Geba etc. I had 2 one man shows and participated in group exhibitions.

Before retiring I did a B.A. in Creative Art in the Haifa University and there I started working on "The Jewish Annual Trip". Through my lifetime and especially in those years in Haifa I became aware of the ignorance of secular Jews and my own as to matters of traditions and roots on which the Jewish culture, whether secular or religious, is based on and its importance in understanding the basis of our existence in the State of Israel.

Except for family, teaching, painting, social activities, cooking and other pleasures I am interested in mysticism, crystals, alternative medicine, yoga and meditation. I had unusual experiences and without special planning I reached the zodiac constellations and the months with the desire to do something that will attract attention and create motivation to widen the interest in sources that belong not only to the Jewish people, to learn about ourselves as human beings and how to build a better world. This work is based on the Bible and especially the Torah and its commentaries, which is actually a book of guidance "Do it Yourself"  with  instructions and examples written through the ages  for all human beings.
 ...........................................................................................................................................................................................................................................

טלפון: 04-6399-869  |  פקס: 04-639-1003  |  מייל: mulitel@017.net.il |   מייל נוסף: thelma.bronstein@gmail.com